Kituba Resources

Kituba (Kikongo ya Leta, Monokutuba) is a Bantu language spoken in parts of the Democratic Republic of Congo (Congo Kinshasa) and Republic of Congo (Congo Brazzaville).

Resources from Every Child Ministries in Kituba:

Baleso ya Bible (Bible Lesson Resources):

Kuyantika I (Genesis I)

Kuyantika II (Genesis II)

Kuyantika III (Genesis III)

Basujet ya Mbote Cycle ya Baleso sambu na Bana ya Fioti

Bingana ya Yesu Longaka

Dimeme ya Paki

Malongi ya Bana

Muntu ya Mpa na Fami ya Nzambi --Katekisima

Nge Lenda Yela

Noel-Baleso 3-Beto Zitisa Mfumu Yesu

Noel-Leso mosi

Nzambi vutula mvutu na bisambu --na mpila Yandi mosi mona mbote

Yandi Me Telema, Guide ya Baleso sambu na Bana

Yesu, Nduku ya Bana

Yonasi--Baleso 9 sambu na Bana

Yonso ke Songa Yandi-Leso sambu na Paki

Yudasi tekaka Yesu

Yesu ti Mono--Baleso 5 sambu na bana ya ke mona mpasi

Bandinga ya YESU NA ZULU KULUNSI LESO

Barnabisi, Pesa Nzila Leso

Bingana 9 Lesons

Inki Me Luta Mfunu

Prisila ti Akilasi

Tito, Sadisa Mono Fioti Leso

Yesu Na Zulu ya Kulunsi-Bamambu ya Yituka

Kutunga Bifu ya Mbote na Nzila ya Bible (Character Building Bible Lesson Resources):

Kutunga Kubebisa Ve

Kuzenga Mbote Inki Nge Fweti Sala, Kukangama Kaka Na Yo

Kikesa, Boma Ve--Baleso 6

Kusadila Bima Na Nzila Ya Keba Yo Mbote

Kuvanda na Kiese na Yina Nzambi Me Pesa Nge, Kuyuma Ntima Ve sanbu na Bima ya Nkaka

L’initiatif, pas la passivité (Kusosa inki nge lenda sala, kukinga ve muntu kusonga nge kisalu) Baleso 2

Kudipesa na Kisalu, Bumolo Ve Leso

Luzitu

Luzitu Bakala-Nkento.Nkento-Bakala

Masonga Luvunu Ve

Mayele, Buzoba Ve

Bankunga (Songs):

Bankunga ya Kiese

Bankunga ya Nkembo

Doctrine Protestant (Resources on Protestant Doctrine):

Bantu yai bamisioni kele nani?

Dibundu katolika ke yiba nge?

Masa ya Lusampulu

Mbotika ya zole

Nzambi kele penepene to ntama?

Pape ya Roma--Inki mutindu ngindu yai yantikaka?

Protestant--Inki kele disongidila ya ndinga yai?

Kulonga Ndinga ya Nzambi (Resources on How to Teach the Bible):

Ecodim-Kulonga Bana

Inki ke bebisa bana na beto?

Methode ya Kulonga Etape par Etape

Kutwadisa Bantu na Yesu (Resources on Evangelism):

Cartes kutwadisa bantu na Yesu version 1

Cartes kutwadisa bantu na Yesu version 2

Mvita ya Kimpeve (Spiritual Warfare):

Beto bakwidi kele na kiyeka na zulu ya bampeve ya mbi

Inki mutindu bampeve ya mbi lenda kota kuyangisa beto bakristo?

Sante ya Nitu (Resources on Health):

Carte ya santé sambu na bana

Conseil sambu na bamama ya kele na mabele ve

Mukanda ya Bana ya Mfumu--Lusadisu na Mambu ke Tadila Sante ya Mbote

Baleso sambu na bilumbu ya fete (Special Day Lessons):

Beto Bankento Me Mona Yesu (Easter Lesson)